Moje ostatnie obliczenia ceny robotów Kuka były bardzo grubo ciosane. Na zamówienie składały się dwa roboty o różnych udźwigach i siódma oś co utrudniało szacunki. Na szczęście ostatnio został rozstrzygnięty kolejny przetarg. Tym razem przedmiotem zamówienia był tylko jeden robot spawalniczy o udźwigu 30 kg. Kto wygrał już wiecie, jesteście ciekawi ceny?

Zwycięzcą został prawdopodobnie model FS030. Oprócz niego parametry podane w SIWZ spełnia jeszcze RS030N, ale ten model jest szybszy, większy i dokładniejszy – jednym słowem droższy. Skoro Kawasaki FS030 spełnia wymogi to wątpię żeby Astor schodził z marży proponując lepszy produkt.

Zwycięska oferta

Przejdźmy do ceny. Z oświadczenia dostępnego na stronie instytutu znajduje się informacja że wygrała oferta firmy Astor która zdobyła 100% punktów, drugi oferent zdobył 51% punktów. Ponieważ jedynym kryterium była cena oznacza to że druga oferta była o połowę droższa.  W takim razie ile kosztował robot Kawasaki?

Zgodnie z art. 8  ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informacja dotycząca nazwy i adresu wykonawcy, ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. nie może zostać utajniona.

Wystarczyło więc poprosić o protokół z otwarcia ofert i… dowiadujemy się że Astor chce za swojego robota 98 tyś. złotych brutto (czyli okrągłe 80tys. netto).