Robotyzacja – szansa, czy zagrożenie?

Proces produkcyjny – to usystematyzowany zbiór działań, których celem jest wykonanie wyrobów wg. Wcześniej ustalonych wytycznych, finalnie kierowanych do klienta.

Cechuje go ekonomiczność, celowość i dynamika. Niezbędne dla jego istnienia jest ingerencja ludzka, fizyczna (materiałowa), informacyjna jak i ingerencja czynników energetycznych.

Proces produkcyjny jest istotnym zagadnieniem w stosunku do robotyzacji, która ze względu na swój stopień (stopień robotyzacji), który wpływa bezpośrednio na jego innowacyjność.
Potencjał nowoczesnych technologii przekonuje coraz większą rzesze odbiorców – coraz częściej w procesie produkcyjnym swoje zastosowanie znajdują właśnie roboty. Roboty można zobaczyć podczas wykonywania różnych prac np. montażowych, spawalniczych czy wykończeniowych. Robotyzacja to nic innego jak zaangażowanie potencjału pracy robota, w zadaniach wcześniej dedykowanych dla człowieka.
Robotyzacja niesie ze sobą szereg pozytywnych zmian – na pewno wprowadzi wiele nowych trendów, aczkolwiek może też wzbudzić wiele kontrowersji. Wiele osób na pewno zadaje sobie pytanie, jaki los czeka osoby których stanowiska pracy w niedługim czasie (przy założeniu dalszego sprawnego rozwoju robotyzacji) zastąpią maszyny?

Niewątpliwe mogłoby to spowodować: „spory robotyzacyjny efekt uboczny”, niestety istnieje również i taka możliwość. Zwolennicy robotyzacji argumentują swoje zdanie, tym że problem likwidacji poszczególnych stanowisk pracy, będzie można zastąpić rozwiązaniami alternatywnymi – Zmianą kwalifikacji dla danego pracownika, lub powstaniem nowych branż lub stanowisk które podyktowane będą szybkością rozwoju infrastruktury.

Likwidując mało wymagające stanowiska pracy, wpłynie to również pozytywnie na komfort życia jak i bezpośredni rozwój pracowników Polaków drugiego (najniższego) sortu. Wartością dodaną jest również to, że roboty dostosowane są do pracy w warunkach szkodliwych dla człowieka. W wielu firmach w których roboty funkcjonują na co dzień, sami pracownicy wypowiadają się pozytywnie na temat „współpracy z robotem”. Firmy w pierwszej kolejności, oczywiście będą musiały zainwestować, mimo wszystko przyniesie do pozytywne korzyści, po przez zwiększenie efektywności pracy, zmniejszenie kosztów jak i poprawi samą organizację (Np. maszyny mogą pracować nieustannie w systemie 3 zmianowych).

Utrzymanie odpowiedniego poziomu robotyzacji staje się niejako pewnego rodzaju wymogiem dla korporacji chcących utrzymać lub uzyskać pewną pozycje na zagranicznym jak i krajowym podwórku.

Można stwierdzić że robotyzacja stanowi obecnie mocny element infrastruktury, a w niedalekiej przyszłości, patrząc na jej bieżący rozwój i zastosowanie, może go całkowicie zdominować przez charakterystyczne dla danej dziedziny rozwiązania.