Którym robotem wolałbyś zgrzewać w ciasnej przestrzeni?